Hole Transport (HT) & Hole Injection Layer (HIL) Materials

Hole Transport (HT) & Hole Injection Layer (HIL) Materials

Mô tả ngắn:

Từ đồng nghĩa: Spiro-OMeTAD, 2,2 ', 7,7'-tetrakis [N, N-di (4-metoxyphenyl) amino] -9,9'-spirobifluorene
CAS NO .: 207739-72-8
MF: C81H68N4O8
MW : 1225,42862
MP: 234-238 ℃
Hình thức: Màu vàng nhạt bột
tinh khiết: ≥99.0% (HPLC)


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Organic solar cell hole transport materialSpiro-MeO TAD ,CAS No: 207739-72-8

Molecular Formula: C81H68N4O8Molecular Weight: 1225.43Purity(UPLC) ≥99.9%

Glass transition temperature Tg 124℃,Melting temperature Tm 250℃,

HOMO energy -4.9eVLEMO energy -1.9eVBand gap 3.0eV

Hole mobility 2.10-4cm2/Vs


  • Trước:
  • Tiếp theo:

  • Những sảm phẩm tương tự