บริการ

กระบวนการของการให้บริการที่กำหนดเอง

●การวิเคราะห์ความต้องการและการอภิปราย

●ผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนา

●สเกลขึ้นและนำร่องการผลิต

●การทดสอบตัวอย่างลูกค้า  

●การสังเคราะห์สารอินทรีย์และการผลิต

●บริการหลังการขาย