tjänster

Processerna för anpassad service

● Efterfrågan analys och diskussion

● Produkt- och processutveckling

● Uppskalning och pilotproduktion

● Kundtestprovet  

● Organisk syntes och produktion

● efter köp