Sherbime

Proceset e shërbimit të përshtatur

● Analiza Kërkesa dhe diskutim

● Produkt dhe procesin e zhvillimit

● Scale-up dhe piloti i prodhimit

● provë mostër Customer  

● sintezën organike dhe prodhimi

● pas shitjes shërbimi