adeegyada

The geedi socodka adeegga kartoo

● falanqaynta Baahida iyo dood

● Product iyo geedi socodka horumarka

● saarka Miisaanka-up iyo pilot

● imtixaanka tijaabada Customer  

● ereygu iyo wax soo saarka Organic

● adeegga iib aheyn ka dib-