služby

Procesy servisných služieb

● Analýza dopytu a diskusie

● vývoj produktov a procesov

● Scale-up a pilotné výrobu

● Skúšobná vzorka zákazníkov  

● Organická syntéza a výroba

● po-predajný servis