මෙතිල් [6,6] -phenyl-C61-butyrate, PC61BM, CAS අංක .: 160848-22-6

මෙතිල් [6,6] -phenyl-C61-butyrate, PC61BM, CAS අංක .: 160848-22-6

කෙටි විස්තරය:

සමාන පද: PCBM
CAS අංක .: 160848-22-6
MF: C72H14O2
මෙගාවොට්: 910,88
පාලකයා: ≥99.0%
පෙනුම :? දුඹුරු කුඩු
ව්යුහය:


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

අයිතමය පිරිවිතර ප්රතිඵල
පෙනුම අඳුරු දුඹුරු කුඩු අඳුරු දුඹුරු කුඩු
තක්ෙසේරුකරු කිරීෙම් (HPLC) ≥99.0% පාරිශුද්ධතාව 99.8%


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන