Usługi

Procesy dostosowanej usługi

● Analiza popytu i dyskusja

● rozwój produktów oraz procesów

● produkcja Scale-up i pilot

● badanie próbki klienta  

● synteza organiczna i produkcji

● usługi po sprzedaży