ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ

● ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ

● ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ

● ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ

● ਗਾਹਕ ਨਮੂਨਾ ਟੈਸਟ  

● ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ

● ਬਾਅਦ-ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾ