tjenester

Prosessene for tilpasset tjeneste

● Etterspørsel analyse og diskusjon

● Produkt og prosessutvikling

● oppskalering og pilot produksjon

● Customer sample test  

● Organisk syntese og produksjon

● service etter salg