ບໍລິການ

ຂະບວນການຂອງການບໍລິການລູກຄ້າ

●ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການແລະການສົນທະນາ

●ຜະລິດຕະພັນແລະຂະບວນການພັດທະນາ

● Scale ຂຶ້ນແລະການທົດລອງການຜະລິດ

●ການທົດສອບຕົວຢ່າງລູກຄ້າ  

●ການສັງເຄາະສານພິດແລະການຜະລິດ

●ຫຼັງຈາກການຂາຍບໍລິການ