მომსახურება

პროცესების ადრინდელს სამსახური

● მოთხოვნა განხილვა და ანალიზი

● პროდუქტის და პროცესის განვითარება

● Scale-up და პილოტური წარმოების

● მომხმარებელთა ტესტის ნიმუშს  

● ორგანული სინთეზი და წარმოება

● შემდეგ იყიდება სამსახურის