שירותים

תהליכי שירות מותאם אישית

● ניתוח הביקוש ודיון

● מוצר ופיתוח בתהליך

● סולם-מעלה טייס ייצור

● מבחן מדגם לקוחות  

● סינתזה אורגנית וייצור

● שירות לאחר המכירה