Palvelut

Prosessit räätälöityä palvelua

● Kysyntä analyysi ja keskustelu

● Tuote- ja prosessikehitys

● Scale-up ja pilottituotannon

● Asiakas näytetesti  

● orgaanisen synteesin ja tuotanto

● huoltopalvelunsa