Υπηρεσίες

Οι διαδικασίες εξατομικευμένες υπηρεσίες

● Ανάλυση της ζήτησης και συζήτηση

● προϊόντων και την αναπτυξιακή διαδικασία

● Κλίμακα-up και πιλοτική παραγωγή

● δοκιμή δείγμα πελατών  

● Οργανική σύνθεση και παραγωγή

● εξυπηρέτηση μετά την πώληση