Serveis

Els processos de servei personalitzat

● Anàlisi de la demanda i la discussió

● El desenvolupament de productes i processos

● Escala-up i pilot de producció

● prova de mostra del client  

● síntesi orgànica i la producció

● servei postvenda