Услуги

Процесите на персонализирани услуга

● анализ на търсенето и дискусия

● с продукти и процеси за развитие

● Scale-нагоре и пилотно производство

● проба за анализ на клиенти  

● органичния синтез и производство

● следпродажбен сервиз