Services

xüsusi xidmət proseslər

● Tələb təhlil və müzakirə

● Məhsul və proses inkişafı

● Scale-up və pilot istehsal

● Müştəri nümunə test  

● Üzvi sintez və istehsal

● satış sonrası xidmət